Cash4ERP
English |  Hebrew        |     |  
צור קשר חדשות שותפים עסקיים לקוחות מוצרים ופתרונות אודות AGR-e

חזון החברה

חזון החברה הינו לספק לסמנכלי כספים, גזברים וחשבים פתרונות חדשניים ומוכחים על מנת לעמוד באתגרים היום יומים הניצבים מולם בארגון.

האתגרים הניצבים כיום מול סמנכל הכספים, החשב והגזבר הינם מגוונים ומורכבים מאי פעם. בין היתר ניצבים בפניהם היעדים של הפחתה משמעותית של העלות והעלאת הרווח על ידי אופטימיזציה בזמן אמת של תזרים המזומנים הארגוני, ביצוע תהליכים אוטומטים בהתאמות בנקים והיכולת לצפות את השינויים המתרחשים בשוק מוקדם ככל שניתן, תוך עמידה בתקינה העולמית והמקומית.

מפת האתר  |   צור קשר  |   כל הזכויות שמורות ל-AGR-e