Cash4ERP
English |  Hebrew        |     |  
צור קשר חדשות שותפים עסקיים לקוחות מוצרים ופתרונות אודות AGR-e
Cash4ERP פתרון מלא ואסטרטגי לניהול הכספים בארגון
מאפשר ניהול תהליכי הגזברות ללא תלות בנתוני הנהלת החשבונות הארגונית
יכולת יצירת אובייקטים תזרימיים שאינם מנוהלים במערכות המידע
הקיימות בארגון.
אחידות ושלמות הנתונים המושגת באמצעות מסד נתונים אחד - יכולת
בלעדית של שילוב נתונים ממערכת ה-ERP ומקורות מידע נוספים.
יכולת שמירת נתונים והיסטוריה לצורכי תכנון מול ביצוע.
שילוב מחודש של מערך הגזברות כחלק בלתי נפרד מהארגון וביטול
של איי המידע.
Best Practices - תהליכי העבודה המובנים ב-Cash4ERP משקפים
את הפרקטיקות המובילות לניהול גזברות ותזרים מזומנים בארגונים.
התאמת בנקים - פלטפורמה גמישה לניהול וביצוע התאמת בנקים בצורה
אמינה ומהירה תוך שמירה על רגולציה נדרשת
 
מנגנוני סנכרון
והתאמה גזברית
חוקים עסקיים
Shifting Rules
ממשק משתמש אינטואיטיבי ובשפת הגזבר
מערכת דוחות ואשפי הקמה
בשליטת הגזבר
מפת האתר  |   צור קשר  |   כל הזכויות שמורות ל-AGR-e