Cash4ERP | מאזן הצמדה
English |  Hebrew        |     |  
צור קשר חדשות שותפים עסקיים לקוחות מוצרים ופתרונות אודות AGR-e

מאזן הצמדה
13/01/2010

למערכת Cash4ERP התווסף מודול חדש: מאזן הצמדה. מודול זה מאפשר לחברותמאזן הצמדה המציג את הנכסים ואת ההתחייבויות של החברה בפילוח לפי בסיסי הצמדה. באמצעות מנגנון זה, האירגון מסוגל להעריך מהו הרווח או ההפסד הפוטנציאלי העלול להיווצר לחברה כתוצאה משינוי חריף בשערי המט''ח או במדד המחירים לצרכן.


חזרה לחדשות ואירועים    |    חזרה לעמוד הראשי

מפת האתר  |   צור קשר  |   כל הזכויות שמורות ל-AGR-e